Chuyên Gia Môi Trường

CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG

THẾ NÀO LÀ CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG?

Với sức mạnh tổng hợp từ việc lắng nghe nhu cầu của khách hàng cho đến việc thực thi và quản lý một cách nhất quán, chúng tôi được gọi là “Chuyên gia môi trường”.


Lẫn tạp chất hay nhiễm vi sinh (mối nguy hiểm tiềm tàng) là những vấn nạn thường nhật, xảy ra bất ngờ tại nhà máy.


Vấn nạn thường nhật ở nhà máy ở đây nói về sự ô nhiễm hoặc việc lẫn tạp chất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng không ai nhận ra điều đó. Bạn không nghĩ mình nên thử kiểm tra sức khỏe nhà máy một lần hay sao? Chúng tôi, “Chuyên gia môi trường” sẽ hỗ trợ bạn.

Bước 1Lắng nghe

Bạn có quá tự tin vào tình trạng sức khỏe của mình (hiện trạng nhà máy) không?

Đầu tiên, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận về phương châm và các vấn đề của công ty liên quan đến việc quản lý vệ sinh.

Bước 2Kiểm tra thực trạng

Bằng phương pháp kiểm tra tổng quát, chuyên gia môi trường sẽ tìm thấy các mối nguy tiềm ẩn của nhà máy.

Nhiều chuyên gia môi trường của chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nhà máy tuân theo các yêu cầu cũng như tính bảo mật được đề ra.

Không chỉ quan sát nhà máy bằng mắt, chúng tôi còn tiến hành xác nhận nội dung các loại sổ sách hướng dẫn, sổ ghi chép cũng như ý kiến của người phụ trách.

Bước 3Báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp

Chuyên gia môi trường sẽ đưa ra những biện pháp nhằm giải quyết và ngăn ngừa các vấn nạn thường nhật, có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại nhà máy.

Thông qua kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ các vấn đề về sức khỏe của nhà máy, sau đó đề xuất các giải pháp điều trị và ngăn ngừa các vấn đề đó.

Đồng thời sẽ đề xuất các bước nhằm duy trì tình trạng tốt của nhà máy.

Bước 4Tiến hành các đối sách

Chúng tôi sẽ tiến hành các đối sách phù hợp với quy mô, thực trạng và bản chất của nhà máy.

Dựa vào phương án đã đề ra, mà chuyên gia môi trường của chúng tôi cũng sẽ thực thi chúng tại nhà máy.

Hiệu quả nhất định sẽ được kiểm chứng tại nhà máy.

Bước 5Theo dõi và quản lý

Chuyên gia môi trường sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe nhà máy bạn thường xuyên và thực hiện việc quản lý phòng ngừa.

Trong khi tiến hành kiểm tra định kỳ chúng tôi sẽ đánh giá, giám sát tình trạng nhà máy và đưa ra các đề xuất mang tính quỹ đạo để giữ nhà máy luôn trong tình trạng tốt nhất.

Bước 6Xem xét liên lục

Chuyên gia môi trường sẽ đưa ra đề xuất mới dựa trên kết quả khảo sát và tiến hành quản lý một cách hiệu quả hơn.

Ngay sau kí hợp đồng, để duy trì việc quản lý ở điều kiện tốt nhất tại mọi thời điểm, chúng tôi sẽ tiến hành xoay vòng chu trình quản lý từ việc kiểm tra định kỳ tính hiệu quả của việc thực thi đối sách đã đặt ra ban đầu. Đây được gọi là quy trình “CAP-DO”, nghĩa là kiểm tra – hành động – lập kế hoạch – thực hiện.

Bằng việc duy trì chu trình này chúng ta sẽ thực hiện được việc quản lý vệ sinh hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí thường niên.

HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ

  • Khảo sát bằng máy quang phổ

  • Khảo sát bằng máy quang phổ

  • Lấy mẫu vi sinh vật

  • Khảo sát bằng camera nội soi

  • Khảo sát bằng máy đo tốc độ gió

  • Khảo sát trực quan

Hỗ trợ
Nhắn Ngay