Dịch Vụ

KHÁC

QUẢN LÝ VỆ SINH TẠI KHO VÀ NHỮNG NƠI KHÁC
  • Ngăn ngừa những tổn thất trong kho bởi sự phá hoại của côn trùng và chuột

    Ngăn ngừa tổn hại đối với sản phẩm

    • Đối với các kho bảo quản các hàng hóa quan trọng từ khách hàng, chúng tôi hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động cải thiện cụ thể nhằm ngăn ngừa việc phá hoại cũng như xâm nhập của côn trùng và chuột trong lúc bảo quản.

    Giảm thiểu chi phí

    • Thay vì phun thuốc diệt côn trùng khắp nơi, chúng tôi sẽ khảo sát chi tiết nhà máy, từ đó đề xuất và triển khai các phương pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả dựa trên mức chi phí đề ra.

BUỔI ĐÀO TẠO CHO NHÂN VIÊN

Hỗ trợ
Nhắn Ngay