Dịch Vụ

NHÀ MÁY SỢI

Biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm như việc côn trùng, lông, tóc bám vào sản phẩm

Tại các nhà máy dệt ở Việt Nam, sản phẩm được xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước trên thế giới, chúng tôi cho rằng có yêu cầu khắt khe đối với các dị vật như côn trùng, tóc, kim loại.

Chúng tôi thực hiện kiểm tra thường xuyên tại chỗ đối với môi trường sản xuất, quy trình sản xuất, kiểm tra, đóng gói, v.v., loại bỏ nguy cơ nhiễm dị vật, hỗ trợ đưa ra các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm cụ thể, giảm thiểu và phòng ngừa việc xảy ra các khiếu nại.

Đối với côn trùng, chúng tôi sẽ theo dõi chúng bằng bẫy keo dính, bẫy đèn, v.v., xác định đường xâm nhập từ bên ngoài và đường ô nhiễm, hỗ trợ đưa ra các biện pháp phòng chống ô nhiễm cụ thể và thực hiện công tác tiêu diệt để giảm thiểu và phòng ngừa việc xảy ra các khiếu nại.

Hỗ trợ
Nhắn Ngay