Dịch Vụ

NHÀ MÁY Ô TÔ

Biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm như việc côn trùng bám vào sản phẩm

Trong các nhà máy sản xuất ô tô, hiện tượng hao hụt thường xuyên xảy ra do côn trùng bám vào thân sơn trong buồng sơn.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp được xác định rằng nếu việc phun thuốc diệt côn trùng một cách mù quáng không đem lại hiệu quả rõ ràng.

Chúng tôi thường xuyên tiến hành khảo sát và giám sát tại chỗ bằng bẫy dính, bẫy đèn, v.v., đồng thời tìm ra điều kiện phát sinh và môi trường sống của côn trùng để làm rõ nguyên nhân gốc rễ, từ đó chúng tôi sẽ đề xuất các điểm vệ sinh, phương pháp vệ sinh phù hợp và tiến hành tiêu diệt côn trùng tại những địa điểm hợp lý cũng như việc cải thiện cơ sở nhằm hỗ trợ giảm thiểu lỗi xảy ra trong quá trình sơn.

Hỗ trợ
Nhắn Ngay