Công Ty

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

1978 Cùng với sự đầu tư của Công ty Earth Corporation vào lĩnh vực vệ sinh môi trường, Công ty TNHH Earth Environmental Service được thành lập tại Osaka (vốn đầu tư 12 triệu Yên).
1985 Tăng vốn đầu tư lên 80 triệu Yên.
1988 Liên kết với đại học y dược Vanderbilt về công nghệ phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện.
1989 Tăng vốn đầu tư lên 176 triệu Yên bởi công ty Earth Corporation và công ty Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
1990 Liên kết với đại học y dược Stanford về công nghệ phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện.
1995 Đạt chứng nhận hợp quy nhãn hiệu dịch vụ y tế.
1996 Đăng lý bằng sáng chế ESCO 641 (bẫy đèn với bộ tạo sóng âm).
1997 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 (Bộ phận phát triển).
1999 Đăng ký bằng sáng chế hệ thống ESCO BR (hệ thống xua đuổi chim bằng shock điện mặt trời).
2000 Đạt chứng nhận ISO 14001 ( Trụ sở chính).
2001 Doanh thu năm đặt 10 tỷ Yên.
2003 Trở thành một trong những tổ chức được chỉ định cho hệ thống vệ sinh thực phẩm tự chủ của Tokyo, Nhật Bản.
2005 Trụ sở chính được chuyển đến Tokyo (Osaka được chuyển thành trụ sở điều hành).
2006 Tăng vốn đầu tư lên 296 triệu Yên.
2007 Doanh thu năm đạt 15 tỷ Yên.
2009

– Đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Trung tâm nghiên cứu tổng hợp).

– Đăng ký nhãn hiệu Rapicom đối với hệ thống sàng lọc nhanh chóng nguyên nhân nhiễm vi sinh.

2012 Đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 (Tất cả các chi nhánh).
2015 Doanh thu năm đạt 200 tỷ Yên.
2016

– Thành lập viện nghiên cứu tổng hợp Saito.

– Thành lập công ty Shanghai Earth Environmental Service tại Thượng Hải, Trung Quốc.

– Thành lập công ty Earth Environmental Service và công ty ARS Environmental Service tại Bangkok Thái Lan.

2019 Thành lập chi nhánh Earth Environmental Service tại Đài Loan.
2020 Thành lập công ty Earth Environmental Service tại Việt Nam.
Hỗ trợ
Nhắn Ngay